Julia Fairchild

De Biografie van Julia Fairchild

Als seniorin de biochemie aan de Brown University, was Julia Fairchild niet van plan om Chinees te leren. Door een toevallige registratiefout veranderde haar leven voorgoed.


Hoewel het de bedoeling was om zich in te schrijven in een klas Griekse Klassieken  (CL001),  kwam Julia, door een registratiefout, terecht in een taalklas Chinees1 (CI001). Na een jaar van intensieve Chinese taallessen bij Brown, verhuisde Julia naar Taipei, Taiwan,  om haar studie verder te zetten.

 

Na haar eerste jaar studeren in Taipei werd Julia getroffen door een uitputtende malaria aanval  .

Daarna raakte ze ervan overtuigd dat, het kleine beetje qi dat ze vergaard had door het beoefenen van taijiquan, haar de kracht had gegeven om die malaria-aanval te overwinnen.  Ze herstelde, en dat was voor haar  het bewijs van de gezondheidsvoordelen van taijiquan.

Julia ontdekte dat taijiquan niet alleen door ouderen maar door mensen van elke leeftijd kon worden beoefend.  Taijiquan werd haar passie.

Hoewel ze van plan was om maar zes maanden in Taiwan te verblijven , bleef Julia uiteindelijk toch in Taiwan wonen.  Ze is  afkomstig uit Saratoga Springs, New York, en woonde en werkte in Taipei de afgelopen 26 jaar. Sinds haar eerste les in 1981in het ‘Taipei Grand Hotel’ met Meester Wang Yen-nien toen Chief Instructor en  Ere- voorzitter voor het leven van de Nationale T'ai Chi Ch'uan Association (NTCCA) van de Republiek China (Taiwan), heeft ze haar leven gewijd aan taijiquan

 

WangYen-nien, die 92 (91 westerse telling) werd in 2005, is President en Chief Instructor van de Nationale Yangjia Michuan Taijiquan Association (NYMTA) van de
Republiek China (Taiwan). Hij noemde Julia Fairchild, een mede-oprichter van NYMTA, Assistant Chief Instructor, een positie die ze momenteel bezit. Julia Fairchild is ook medeoprichter van de Yen-nien Daoguan, 
Taipei,in 1997.

Tijdens haar ambtstermijnin Taiwan, ontwikkelde ze zich van Yangjia Michuan taijiquan beoefenaar tot leraar, wedstrijddeelnemer en vertaler voor MeesterWang. In 1984 nam ze deel aan haar eerste nationale wedstrijd tuishou in Taiwan en behaalde daar de eerste plaats in haar categorie. Twee jaar later nam ze deel aan de internationale wedstrijd tuishou in Taiwan en won de eerste plaats in de categorie ‘Vrouwen’. Julia was niet alleen de top in wedstrijden,  maar ze was ook tuishou-scheidsrechter op regionaal en nationaal niveau met een licentie van de NTCCA van de Republiek China.

 

Julia'sprestaties als een leraar zijn talrijk. Zij ontving haar Zesde Duan  een certificaat van de NTCCA  in 1989 en behaalde als eerste het lerarencertificaat tijdens de testen aan de NTCCA . Ze is ook een van de oprichters van de Europese Yangjia Michuan Taijiquan Teachers 'College, Cluny, Frankrijk ( 25 juli 1898). Bovendien gebruikt ze , als leraar,  haar drietalige vaardigheden dagelijks.  Voor de mensen in de buitenlandse gemeenschappen, geeft ze les in het Engels en het Frans en in de Yen-nien Daoguan, de school van Meester Wang in Taipei, geeft ze les in het Chinees. Met de hulp vanMeesterWang, richtte ze in Taipei de taijiquan Youth Program Association (typa) op in 1985.

 

Terwijl haar kennis en ervaringinYangjia Michuan Taijiquan groeide, verhoogde MeesterWang haar verantwoordelijkheden als leraar.  In de zomer van 1984 vergezelde Julia  Meester Wang op zijn eerste reis naar de Verenigde Staten als zijn assistent en tolk. Sindsdien heeft ze regelmatig door Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en China gereisd.  Samen met  MeesterWang heeft ze ook verschillende internationale workshops Yangjia Michuan Taijiquan  voor leraars georganiseerd in Taiwan  . Julia Fairchild heeft ook nog” La Medaille de la Ville de Paris”,in Parijs, Frankrijk,  ontvangen op 13 juli 1995.
Na meer dan twee decennia Yangjia Michuan Taijiquan beoefenen en onderwijzen, is Julia volledig overtuigd van  de genezende krachten van tuishou. Diens reputatie als martiale “verwondende” kunst heeft de meer subtiele en duurzame voordelen ervan overschaduwd. Julia's doel is om haar studenten te helpen de vele positieve en gezonde aspecten van tuishou te ervaren en hen te helpen hun eigen pad te ontdekken en te volgen.

 

 

Dankzij Julia’s toewijding en verbondenheid met Yangjia Michuan Taijiquan, is zij betrokken geweest bij diverse projecten en is zij o.a. stichtend lid van de in 1992 in San Francisco opgerichte “American West Yangjia Michuan Taijiquan Association”

(omgedoopt tot de Amerikaanse Yangjia Michuan Taijiquan Association, in 1998/1999). Ze produceerde en regisseerde ook een 30 minuten durende  documentaire getiteld “Push Hands competition in the Republic of China”  Zij vertaalde Wang Nien-niens boek “De Yang Familie Verborgen Traditie Taijiquan deel1 naar het Engels.  Later werkte zij ook samen met Claudy Jeanmougin en Sabine Metzle om een Engels/Franse editie te  maken die gepubliceerd werd in 1988 en opnieuw uitgegeven in 1993.

 

In 1991 zijn  Wang Yen-nien  en Julia begonnen  aan het tweede boek van Wang, de Yang familie verborgen traditie van Taijiquan, Deel 2.  Martiale toepassingen, geïllustreerd en toegelicht, gepubliceerd in 1996.

 In 2002 is zij mede-auteur van een monografie over de basissnedes van het  taiji zwaard.   Ze werkte ook mee aan derde boek  van Wang Yen-nien die werd gepubliceerd in 2007.