Yangjia Michuan Taijiquan Curriculum

1.     Neigong

2.    Yangjia Michuan Taijiquan Basis oefeningen  (Dag 1-7)

3.   Yangjia Michuan Taijiquan 13 Houdingen

4.   Yangjia Michuan Taijiquan Deel 1

5.   Yangjia Michuan Taijiquan Deel 2

6.    Yangjia Michuan Taijiquan Deel 3

7.   Yangjia Michuan Taijiquan Toepassingen

8.   Yen-nien Taiji Fan (Waaier)

9.   De acht basis zwaardsneden

10.  De acht basis zwaardsneden

11. Kunlun Taiji Sword ( Zwaard)

12. Long pole (Lange stok) 13 bewegingen

13. Tuishou (basisoefenigen 1-15)

14. Fajin Tuishou

15. Tuishou ( vrije uitwisseling)